office@decatrade.bg
(032) 905 380
Decatrade > Новини > Актуално > Водомери БЕЛАСИЦА- Европейско качество от български производител

Водомери БЕЛАСИЦА- Европейско качество от български производител

Posted by: Виола Чакърова
Category: Актуално

От създаването си през 1965 г. и производството на първите водомери тип “Струя”, БЕЛАСИЦА АД развива и усъвършенства продуктите си, като модернизира технологичните процеси:

Олекотени и с по-добър дизайн, ковани и ляти корпуси от месинг и чугун;

Улеснено и еднозначно отчитане чрез ролки;

Надеждна магнитна предавка;

Защита от нерегламентирано вмешателство;

Електронно отчитане и възможности за различии начини на заплащане;

Дистанционно отчитане на разхода на вода чрез кабел и чрез радиопредаване.

За да гарантира качество на продуктите си, отговарящо на зададените в Европейската общност стандарти, от 1999 г. целия производствен цикъл се проследява и гарантира чрез система за управление на качеството, сертифицирана съгласно ISO 9001. Осъществява се постоянен контрол на суровините, детайлите и възлите. Нещо повече, всички произвеждани водомери – DN15, DN20, DN 25, DN 32, DN40, DN 50, DN65, DN80, DN100 – са с оценено съответствие съгласно Директива 2014/32/ЕС на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014г. За хармонизиране на законодателствата на държавите членки за представяне на пазара на средства за измерване и отговарят на изискванията на OIML R49, EN 14154. Активното внедряване на нови технологии и закупуването на специализирани лицензи, поставя продукцията на фирмата в редицата на предпочитаните. В своята инженерно-конструкторска дейност фирмата развива и разширява асортимента на продуктите, подобрявайки потребителските им качества.

Посетете ни на https://decatrade.bg/wp-content/uploads/2020/05/Deca-trade-2020-водопровод-1.pdf, за да разгледа продуктите с европейско качество на българския производител БЕЛАСИЦА АД.