(032) 905 380
Decatrade > Новини > Awards > Екологичен котел на твърдо готиво „Generator Dokogen“

Екологичен котел на твърдо готиво „Generator Dokogen“

Posted by: Виола Чакърова
Category: Awards

Екологичните котли на твърдо готивоGenerator Dokogen“ (DCxxGD) се характеризират със специална камера, която е двустранно уплътнена със специални керамични части, с входове за първичен въздух в долната част и с керамична дюза, а в долната камера и със сферични керамични части. Задният димоотвод е оборудван с тръбен топлообменник. Изгарянето на дървесината (обратно горене) с последващо изгаряне на горивен газ в керамичната горивна камера осигурява оптимално изгаряне на всички горими компоненти. Процесът на подаване и изгаряне на въздух се контролира от изпускателния вентилатор. Това позволява бързо запалване и добро загряванена котела след изгарянето. Температурата на пламъка е 1000 – 1250 ° C.

Обратното горене и керамичната горивна камера позволяват практически пълно изгаряне с минимум вредни емисии. Котлите отговарят на изискваниятана европейските разпоредби за екологичен продукт и принадлежат към 5-ти клас котел по стандарт ČSN EN 303-5. Отговарят на най-взискателните изисквания на ЕС – ECODESIGN 2015/1189. „Дека Трейд“ ООД предлага екологичен котел на твърдо гориво ATMOS с мощност от 19, 25, 29.8, 40, 49kW.

Предимства на котлите Generator Dokogen (DCxxGD) :

 • Възможност за изгаряне на големи парчета дървен материал ;
 • Голям резервоар за гориво – дълго време на горене ;
 • Тръбен топлообменник ;
 • Висока ефективност над 90% – първичният и вторичният въздух се загряват до висока температура ;
 • Екологично изгаряне – котел 5-ти клас – ČSN EN 303-5,ЕС – ECODESIGN 2015/1189 ;
 • Изпускателен вентилатор – почистване на пепел без прах, котелно помещение без дим ;
 • Охлаждащ контур, предпазващ от прегряване– без риск от повреда на котела ;
 • Изпускателният вентилатор автоматично се изключва, когато горивото изгори – термостат за отработени газове (димни газове) ;
 • Удобно отстраняване иголямо пространство за пепел(при изгаряне на дърва трябва да се почиства веднъж седмично) ;
 • Малък размер и ниско тегло;
 • Високо качество.