office@decatrade.bg
(032) 905 380

Партньори

  • Дека трейд Нашите партньори

ATMOS

Екологичен
Екологичнен котел на твърдо готиво „Generator Dokogen“
Повече информация
На твърдо гориво

Стоманенен пиролизен котел на дърва и въглища ATMOS

Повече информация
Само на дърва

Пиролизен котел на дърва ATMOS

Повече информация