(032) 905 380
Decatrade > Новини > Awards > Пиролизен котел на дърва ATMOS

Пиролизен котел на дърва ATMOS

Posted by: Виола Чакърова
Category: Awards

Котлите на дърва с марката ATMOS (DCxxS, DCxxGS) са конструирани за изгаряне на дърва на принципа на газифициране на генератора с помощта на газов изпускателен вентилатор, който изтегля горивните газове от котела или отвежда въздух в котела. Корпусът на котела се произвежда като заварка от 3 – 8 мм стоманени листове. Котелът се състои от бункер за гориво, който е снабден с топлоустойчива тръба, монтирана с надлъжен отвор за изгаряне и преминаване на газове.  В задната част на тялото на котела е разположен вертикален тръбопровод за горивен газ, който е снабден с нагревателен вентил в горната част. Горната част на тръбопровода за горивен газ е снабдена с изпускателен отвор за свързване към комин. „Дека Трейд“ ООД предлага стоманен пиролизен котел на дърва ATMOS с мощност от 20, 22, 27, 35, 40, 48, 70, 99, 150 kW.

Предимства на стоманения котел на дърва ATMOS:

  • Възможност за изгаряне на големи парчета дървесина (дървен материал);
  • Голямо пространство за дървен материал – дълъг период на горене;
  • Висока ефективност 81 – 91% – първичният и вторичният въздух се подгряват до висока температура;
  • Екологично изгаряне – клас на котела 5 – ČSN EN 303-5, ECODESIGN 2015/1189;
  • Изпускателен вентилатор – почистване на пепел без прах, котелно помещение без дим ;
  • Охлаждащ контур, предпазващ от прегряване – без риск от повреда на котела ;
  • Изпускателният вентилатор автоматично се изключва, когато горивото изгори ;

Повече информация и технически параметри на котела можете да намерите на https://decatrade.bg/wp-content/uploads/2020/05/Deca-trade-2020-отопление.pdf