office@decatrade.bg
(032) 905 380

Поверителност на данните

Decatrade > Поверителност на данните

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

Съгласно приложимия закон за защита на личните данни, които ни предоставяте, техен администратор е дружеството ДЕКА ТРЕЙД ООД.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Всички лични данни се предпазват от неоторизиран достъп с помощта на най-съвременните технологии за сигурност. При трансфера на данни използваме така наречената SSL (Secure Socket Layer) система за сигурност.

Всички потребителски данни, предоставени на нашия уебсайт, се събират, обработват и съхраняват при условията и реда на Закона за защита на личните данни.

Защо и каква лична информация събираме, как я събираме и как я използваме?

Ние събираме различни видове лична информация, в зависимост от това как използвате нашите продукти и услуги.

  • При осъществяване на контакт:
    Ваша информация за контакт, която ни давате при извършване на запитване, през контактната форма : имена, телефон за връзка, имейл адрес. Тази информация се предоставя единствено на служителите на ДЕКА ТРЕЙД.

Как мога да се запозная със съхраняваните при Вас мои лични данни? Как мога да ги променя или изтрия?

Ние съхраняваме единствено лична информация след подаване на запитване през контактната ни форма.

Данните които съхраняваме са с цел доставяне на избрания продукт от вас.

Лични данни :

  • Имена
  • Телефон за контакт
  • Електронна поща

Вие имате право да промените или да поискате изтриване на вашите лични данни като се свържете с наш служите по телефон или е-майл от контактната страница на сайта.

На какво правно основание, се обработват Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни е необходимо, за да получите обратна връзка.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни са пряко достъпни единствено от екипът на ДЕКА ТРЕЙД ООД.

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън нашето дружество. Данните които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги, например към медийни агенции и технически доставчици за разпространение на маркетингова информация във физически или дигитален формат.

Горепосочената маркетингова информация и директна реклама се извършва въз основа на Вашето съгласие за получаване им.

Какви са Вашите права?

  • По всяко време може да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме.
  • Когато обработваме Вашите лични данни, по автоматизиран начин, въз основа на Вашето съгласие, имате право да получите копие на Вашите данни в структуриран, широко използван електронен формат. Това включва само предоставените от Вас лични данни
  • Имате право поискате коригиране на личните си данни ако те са непълни или грешни. Това може да го направите като се свържете с нас.

Как може да приложите вашите права

Освен по гореописаните начини, направени от нас за Ваше улеснение, винаги можете да се свържете със служител отговорен за обработване на Вашите лични данни на e-mail: office@decatrade.bg