(032) 905 380
Decatrade > Новини > Awards
14 дек.
DCxxS
Пиролизен котел на дърва ATMOS
Category: Awards
Котлите на дърва с марката ATMOS (DCxxS, DCxxGS) са конструирани за изгаряне на дърва на принципа на газифициране на генератора с помощта на газов изпускателен ве...
14 дек.
CxxS
Стоманенен пиролизен котел на дърва и въглища ATMOS
Category: Awards
Котлите на дърва и въглища ATMOS модел (CxxS) са конструирани за изгаряне на дърва и въглища на принципа на газифициране на генератора с помощта на газов изпускателен венти...
14 дек.
dc25gd_plamen_palivo_1-2
Екологичен котел на твърдо готиво „Generator Dokogen“
Category: Awards
Екологичните котли на твърдо готиво „Generator Dokogen“ (DCxxGD) се характеризират със специална камера, която е двустранно уплътнена със специални керамични части, с ...